Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Najít v obsahu
Post Type Selectors
Hledat v příspěvcích
Prohledat stránky
pt_product
acf-field
acf-field-group

Střešní substrát ACRE

Střešní substrát ACRE

Střešní substrát ACRE je vyráběn z pórovité horniny Spongilitu, drceného expandovaného jílu ekogritu a rašeliny.

Spongilit – je relativně lehká, porézní hornina. Ta má pro střešní substráty řadu cenných vlastností, zvyšujících užitnou hodnotu těchto střešních substrátů.

  • nižší specifickou hmotnost
  • vysokou nasákavost pro vodu (cca 20 %)
  • dobrou propustnost pro vodu
  • neutrální hodnota pH
  • nezaplevelenost a čistota – neobsahuje zárodky chorob a škůdců rostlin

Substrát je vhodný pro nenáročné rostliny, jako jsou mechy, rozchodníky a některé další suchomilné trvalky a traviny, které se dlouhodobě obejdou bez zálivky. Používá se ve vrstvách 4–20 cm. Vyznačuje se vysokou propustností, neboť plní i funkci drenážní vrstvy a proto musí být schopen odvést veškerou přebytečnou vodu až k odvodňovacímu zařízení.

Vývoj řady střešních substrátů se spongilitem pro zelené střešní zahrady probíhal ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. Střešní substráty ACRE se spongilitem jsou chráněny Osvědčením o zápisu užitného vzoru, vydaném Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Katalogové číslo produktu:
070751
Kontaktovat