Generic selectors
Pouze přesné shody
Vyhledat v nadpisech
Najít v obsahu
Post Type Selectors
Hledat v příspěvcích
Prohledat stránky
pt_product
acf-field
acf-field-group

Strukturní substrát

Správně vysazená zeleň ve spojení s vodou pozitivně ovlivňuje městské mikroklima a snižuje efekt městského tepelného ostrova. Použitím vhodných substrátů kombinované s biouhlem, které absorbují díky své poréznosti vysoký podíl vody a živin zajistíme zdravý růst a odolnost městské zeleně.

Tyto substráty poskytují přívětivé prostředí pro růst kořenů rostlin a slouží k čištění srážkových vod, které je možné dále využívat nebo bezpečně zasakovat do podzemí. Prostor pro kořeny stromů je v městských ulicích omezený, proto je důležité vytvořit vhodné podmínky a prostředí, které může kompenzovat nedostatek místa. Kořeny zdravých stromů žijí v symbióze s půdnimi organismy a zajišťují stromům ideální životní podmínky.